Tvarumas
Tvarumas

Tvarumas

Autoserviso tvarumo politika ir atsakomybė 

 

Suprasdami nuolatinius aplinkos apsaugos iššūkius, nuolat tikriname savo veiklą ir ieškome tvariausių būdų. Esame įsitikinę, kad kiekvienas žingsnis svarbus, taigi mūsų autoserviso komanda skiria ypatingą dėmesį aplinkai ir jos apsaugai. Pristatome mūsų įsipareigojimus bei veiksmus, skirtus užtikrinti aplinkos tvarumą mūsų kasdienėje veikloje.

 

Tvarumas darbo procesuose:

 

Skysčių valdymas

Mes suprantame, kad net pačios mažiausios išsiliejančiosios medžiagos gali turėti didelį poveikį aplinkai. Todėl ne tik turime specialių absorbentų ir kitų priemonių, skirtų greitai neutralizuoti išsiliejančius skysčius, bet ir stengiamės naudoti minimalų poveikį aplinkai turinčius tirpiklius.

Mūsų autoserviso grindys nėra tik paprasta paviršiaus danga; tai yra reikliai parinkta, nelaidi skysčiams danga, kurios tikslas – neleisti bet kuriam automobilio skysčiui prasiskverbti į dirvožemį arba kanalizacijos sistemą. Tai užtikrina, kad netikėtas skysčių išsiliejimas netaptų aplinkos taršos šaltiniu. Mūsų paviršinių nuotekų sistema nesujungta su bendra nuotekų sistema, todėl net ir netikėtai išsilieję skysčiai yra izoliuojami ir nedaro žalos.

 

Automobilių dažymo procesas

Mums aišku, kad automobilių dažymo procese naudojami įvairūs chemikalai, kurie gali turėti potencialų poveikį aplinkai. Todėl mes griežtai laikomės visų reglamentų ir standartų, kuriuos nustato mūsų šalies įstatymai. Be to, kas penkerius metus atliekame išsamią aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizaciją, siekdami ne tik laikytis teisės aktų reikalavimų, bet ir įvertinti mūsų įtaką aplinkai bei ieškoti būdų ją sumažinti.

 

Atsakingas atliekų tvarkymas

Mes ne tik rūšiuojame visas autoserviso atliekas, bet ir užtikriname jų saugų ir aplinkai draugišką tvarkymą. Mūsų atliekos laikomos sandariuose, atspariuose ir paženklintuose konteineriuose, kad būtų išvengta bet kokių rizikų žmonių sveikatai arba aplinkai. Mes aktyviai bendradarbiaujame su atliekų tvarkytojais ir savivaldybės komunalininkais, siekdami užtikrinti, kad mūsų veiksmai būtų suderinti su aplinkosauginiais standartais ir geriausia praktika.

 

Aplinkos tvarumas yra mūsų prioritetas. Jaučiame atsakomybę veikti atsakingai ir sąžiningai, siekdami užtikrinti, kad mūsų veikla neturėtų neigiamo poveikio aplinkai. Tik bendromis pastangomis ir atsakingu požiūriu galime sukurti tvarią ateitį, kurią norime palikti ateities kartoms.


Visi kontaktai, spauskite čia: Kontaktai

Grįžti į titulinį puslapį: Titulinis

Mumis pasitiki

Mumis pasitiki